Clickaa niin montaa karkkia kun ehdit, karkkien vauhti nopeutuu päästyäsi seuraavalle tasolle. Kun olet suorittanut vähintään yhden tason voit osallistua iPhone 8 ja karkkiarvontoihin!

Arvontaan osallistuminen on päättynyt. Voit kuitenkin vielä pelata peliä!

asd
Pisteet:
asd

Jaa tulos Facebookissa ja kutsu kaverit mukaan pelaamaan!

ALKUUN!
UUSI PELI!

Arvontaan osallistuminen on päättynyt.

Kiitos kaikille osallistuneille.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti!

Pelaajien kesken arvotaan karkkipalkintoja
ja päävoittona on Apple iPhone 8!

Tykkää Seuraa

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystaho HARIBO Lakrids Oy Ab Y-tunnus: 0905418-7 Manttaalitie 5 B, 01530 Vantaa Puh. +358 9 8700 420 info.fi@haribo.com www.haribo.fi Reksiterinpitäjään yhteydenotot: info.fi@haribo.com Palveluntarjoajaan yhteydenotot: info@panic.fi 2. Rekisterin nimi HARIBOn tietokanta Click Mix -kisan peliarvontaa varten. 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteri on perustettu HARIBOn Click Mix -kisan arvontapalkintojen jakamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Henkilötietoja säilytetään kisan ajan ja arvonnan suorittamista varten vaadittavan ajan; 17.8.2018- 31.1.2019. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan. Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Rekisterinpitäjällä Haribo Lakrids Oy Ab:lla arvonnan- ja toteutuksen suorittamiseksi, sekä kisan teknisestä alustasta vastaavalla ja rekisterin palveluntarjoajalla, Panic Marketing Ltd. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja. 4. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää henkilön itse ilmoittamat tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisteristä löytyy Click Mix -kisaa koskevaa tietoa (mm. kisaan osallistumisen ajankohta ja kisan tulos). 5. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilö ilmoittaa kerättävät tietonsa itse Click Mix -kisan verkkosivulla. Pelin yleisiä verkkosivukäyntejä koskevat tiedot saadaan internetsivuja teknisesti ylläpitävien sivujen kautta. 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset HARIBOn Click Mix -kisan kautta kerättäviä tietoja käytetään peliarvonnoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Tunnukset on annettu organisaation sisällä vain Click Mix -kisan arvontaan ja toteutukseen lähettämiseen osallistuville henkilöille. Pelin teknisen toteutuksen toteuttaneella palvelun tarjoajalla on teknisistä syistä pääsy pelin hallintapaneeliin, josta tiedot löytyvät. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja. 9. Tarkistusoikeus Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Pyynnöt tästä voi tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen; info.fi@haribo.com tai palvelun tarjoajalle osoitteeseen; info@panic.fi. 10. Oikeus vaatia tietojen korjaamista Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Henkilöllä on myös oikeus saada oikaistuksi mahdollinen virhe häntä koskevissa tiedoissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaa ja markkinointia varten tai henkilö voi myös pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Virheen oikaisemiseksi, markkinointikiellon tai tietojen poiston osalta henkilön tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä Kilpailun järjestää Haribo Lakrids Oy Ab (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä. 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 13-vuotiaat yksityishenkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. 3. Osallistumisaika Kilpailu on voimassa 17.8.-29.12.2018. Voittajat arvotaan 29.12.2018. Päättymisaikojen jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. 4. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana kilpailukysymykseen vastanneet. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Kilpailuun osallistutaan vastaamalla kilpailujulkaisuun Haribo Suomen Instagramissa tai Facebookissa. 5. Palkinnot Kilpailun lopussa arvotaan kaikkien Click Mix-peliä pelanneiden ja yhteystietojen jättäneiden kesken 1 kpl iPhone 8 puhelin (arvo 750 €) + Click Mix –irtomakeislaatikko 2,4 kg (arvo14,28 € ) sekä 5 kpl Click Mix –irtomakeislaatikko 2,4 kg (arvo14,28 € ). Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen. 6. Kilpailun voittaminen Kilpailun voittajat valitaan arpomalla Haribon järjestämän raadin toimesta. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei tavoiteta viimeistään kahden viikon kuluessa voiton ilmoittamisesta, voitto jää toimittamatta. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailunvoittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 7. Järjestäjän vastuu Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta arvontapalkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin, ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.