Clickaa niin montaa karkkia kun ehdit, karkkien vauhti nopeutuu päästyäsi seuraavalle tasolle. Mahdollisuus osallistua iPhone 8:n ja karkkien arvontaan on päättynyt, mutta voit silti testata kuinka pitkälle pääset!

asd
Pisteet:
asd
ALKUUN!
UUSI PELI!

Arvontaan osallistuminen on päättynyt

Säännöt
Rekisteriseloste

Osallistuminen Apple iPhone8:n ja
karkkipalkintojen arvontaan on päättynyt

Tykkää Seuraa

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä ja yhteystaho HARIBO Lakrids Oy Ab Y-tunnus: 0905418-7 Manttaalitie 5 B, 01530 Vantaa Puh. +358 9 8700 420 info.fi@haribo.com www.haribo.fi Rekisterin nimi HARIBOn tietokanta peliarvontaa sekä asiakaskirjettä varten. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteri on perustettu HARIBOn Click Mix -pelin arvontapalkintojen jakamista varten. Mikäli henkilö on antanut markkinointiluvan, voidaan luvan antaneille lähettää myös sähköpostitse tai tekstiviestinä asiakaskirjeitä, joissa kerrotaan esim. HARIBOn tuotteista, kampanjoista ja tapahtumista sekä muista uutiskirjeen tilaajille oleellisista asioista. Asiakaskirjeissä voidaan tiedottaa myös HARIBOn yhteistyökumppaneiden palveluista ja tuotteista, mikäli ne liittyvät yrityksen toimintaan. HARIBOlla on oikeus poistaa henkilön tiedot rekisteristä. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää henkilön itse ilmoittamat tiedot: nimimerkki, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisteristä löytyy tieto haluaako henkilö vastaanottaa HARIBOn uutiskirjeen, Click Mix -peliä koskevaa tietoa (mm. peliajankohta, mille tasolle pelissä jäi) sekä arvonnan voittajat ja mahdolliset henkilön antamat vastaukset voittoilmoituksiin. Markkinointitiedot: Uutiskirjeen osalta rekisteri sisältää tiedon kirjeistä, niiden lähettämisajankohdista ja vastaanottajista sekä mahdolliset ilmoitukset markkinointimateriaalin lähettämiskielloista. Mikäli uutiskirjeisiin/ markkinointimateriaaliin liittyvät tiedot tallennetaan erillisiin rekistereihin, koskevat niitä omat rekisteriselosteensa. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilö ilmoittaa kerättävät tietonsa itse Click Mix -pelin verkkosivulla. Pelin yleisiä verkkosivukäyntejä koskevat tiedot saadaan internetsivuja teknisesti ylläpitävien sivujen kautta. Tietojen säännönmukaiset luovutukset HARIBOn Click Mix -pelin kautta kerättäviä tietoja käytetään peliarvonnoissa sekä markkinointiluvan voimassaollessa uutiskirjeiden lähettämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Tunnukset on annettu organisaation sisällä vain Click Mix-pelin arvonnan ja toteutukseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen osallistuville henkilöille. Pelin teknisen toteutuksen toteuttaneella palveluntarjoalla on teknisistä syistä pääsy pelin hallintapaneeliin, josta tiedot löytyvät. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tai salassapidettäviä tietoja. Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Pyyntö henkilötietojen tarkastamisesta tulee osoittaa rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän toimesta. Henkilöllä on myös oikeus saada oikaistuksi mahdollinen virhe häntä koskevissa tiedoissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaa ja markkinointia varten tai henkilö voi myös pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Virheen oikaisemiseksi, markkinointikiellon tai tietojen poiston osalta henkilön tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä Kilpailun järjestää Haribo Lakrids Oy Ab (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä. 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 13-vuotiaat yksityishenkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. 3. Osallistumisaika Kilpailu ja arvonta on viikoittain, joka perjantai 1.9. – 29.12.2017. Viimeiset voittajat arvotaan 29.12.2017. Päättymisaikojen jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. 4. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana peliä pelanneet ja yhteystiedot jättäneet. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Kilpailuun osallistutaan vastaamalla kilpailujulkaisuun Haribo Suomen Instagramissa tai Facebookissa. Kilpailuun on mahdollista osallistua myös MTV:n järjestämässä interaktiivisessa spotissa. 5. Palkinnot Kilpailussa arvotaan palkinnoiksi joka viikko Click Mix –irtomakeislaatikko 2,4 kg (arvo 14,28 €). Kilpailun lopussa arvotaan kaikkien Click-peliä pelanneiden ja yhteystietojen jättäneiden kesken 1 kpl iPhone 8 puhelin + Click Mix 300 g karkkipusseja 5 kpl (arvo 9,90 €). Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen. 6. Kilpailun voittaminen Kilpailun voittajat valitaan arpomalla Haribon järjestämän raadin toimesta. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei tavoiteta viimeistään kahden viikon kuluessa voiton ilmoittamisesta, voitto jää toimittamatta. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailunvoittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 7. Järjestäjän vastuu Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta arvontapalkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin, ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.